Home

Transnavicom
Macedonia

Please find brief statistics concerning the digital map of the country and its major cities.

Promo price: just $1000 for the map of any city!

If you are interested in purchasing a map, or if you have any questions, please do not hesitate to contact us the way you prefer:

All the maps are supplied with the Standard or Premium set of layers

Name of mapping layer Standard Premium
Regions: Countries, Districts, Cities, Buildings, BUA, Vegetation, Hydrography, and etc.
Polylines: Road Network, Hydrography, Railroad ways
Points: City Center, Address, Railroad stations, Road Network Nodes
Geographical Names, Administrative Divisions, , Infrastructure objects
All signs and navigational maneuvers for road network, POI, Business Listing
Type, Class, Speed, Pavement of Road, Transport, Lane Connections, Entry Points
Relief & Building's Height, 3D Models of Buildings & Facilities

We will supply map data in any format you choose according to the requirements of your project.

Source formats we keep and process the maps in are ArcGis, MapInfo, MapPolish (mp).

Short country statistics
DataSet Coverage, sq km Routing Length, km Routing Nodes Routing Segments Routing Labeled Segments Routing Restrictions Buildings Buildings Heights Addresses POI
Macedonia 25453 35793 179416 211593 64608 14806 7447 0 71812 6375

Live screenshots from our Dataset

Short statistics for most important cities with detailed coverage
Name English Name Local Addresses Buildings Streets Routing Length, km Area, sq km
Skopje Скопје 28866 87 1533 1474 95
Prilep Прилеп 12561 0 318 284 13
Bitola Битола 10713 0 430 337 15
Kumanovo Куманово 6928 0 281 298 14
Ohrid Охрид 6095 0 159 224 12
Tetovo Тетово 4044 0 197 171 8
Karposh Карпош 1014 2149 96 70 5
Gorno Orizari Горно Оризари 450 0 18 44 2
Varosh Варош 317 0 14 16 1
Cherkezi Черкези 175 0 9 21 1
Krushevo Крушево 131 0 22 32 1
Dolno Orizari Долно Оризари 99 0 3 24 1
Mavrovo Маврово 97 0 4 15 1
Bedinje Бедиње 90 0 7 14 1
Proevce Проевце 76 0 2 12 1
Strumica Струмица 31 0 139 98 7
Kavadarci Кавадарци 1 0 195 88 6
Veles Велес 0 0 184 92 7
Shtip Штип 5 0 140 205 10
Kochani Кочани 0 0 140 125 6
Radishani Радишани 9 591 67 52 3
Velgoshti Велгошти 21 0 3 12 1
Drachevo Драчево 0 2481 94 52 4
Struga Струга 0 0 92 55 3
Kichevo Кичево 0 0 90 152 8
Dolno Konjare Долно Коњаре 14 0 5 5 0
Negotino Неготино 0 0 72 76 5
Radovish Радовиш 0 0 68 100 5
Gostivar Гостивар 3 0 51 161 8
Berovo Берово 0 0 59 41 3
Gevgelija Гевгелија 0 0 53 72 5
Peshtani Пештани 7 0 4 8 0
Delchevo Делчево 0 0 35 67 4
Golema Rechica Голема Речица 6 0 5 34 2
Makedonski Brod Македонски Брод 0 0 34 26 2
Novo Lagovo Ново Лагово 5 0 6 3 0
Resen Ресен 0 0 24 58 4
Kriva Palanka Крива Паланка 1 0 17 99 5
Saraj Сарај 1 0 17 23 1
Pehchevo Пехчево 0 0 19 23 1
Demir Hisar Демир Хисар 0 0 17 19 1
Mlado Nagorichane Младо Нагоричане 0 0 15 75 10
Bardovci Бардовци 0 1021 13 17 1
Vizbegovo Визбегово 0 0 12 19 2
Poroj Порој 0 0 9 23 1
Greshnica Грешница 0 0 8 11 1
Studenichani Студеничани 1 0 3 15 1
Tri Cheshmi Три Чешми 1 0 3 10 1
Debar Дебар 0 0 8 60 4
Vishtica Виштица 1 0 2 7 0
Sekirci Секирци 1 0 1 5 0
Crnilishte Црнилиште 1 0 1 15 1
Tearce Теарце 0 0 6 22 2
Odri Одри 1 0 1 14 1
Vinica Виница 0 0 6 50 2
Arachinovo Арачиново 0 0 6 38 3
Rashtak Раштак 0 70 6 6 1
Dolneni Долнени 1 0 1 7 0
Misleshevo Мислешево 0 0 5 28 3
Kravari Кравари 0 0 5 17 1
Prshovce Пршовце 0 0 5 22 1
Slatino Слатино 0 0 5 19 1
Vrapchishte Врапчиште 0 0 5 20 1
Demir Kapija Демир Капија 0 0 5 21 1
Tabanovce Табановце 0 0 5 16 1
Sveti Nikole Свети Николе 0 0 5 56 2
Centar Zhupa Центар Жупа 0 0 5 13 1
Leskoec Лескоец 0 0 5 40 3
Kar. Carino Кар. Царино 0 0 4 1 0
Bela crkva Бела црква 0 0 4 7 0
Obrshani Обршани 0 0 4 9 1
Zhelino Желино 0 0 4 68 7
Leshok Лешок 0 0 4 17 1
Toplica Топлица 0 0 4 10 1
Zubovce Зубовце 0 0 4 4 0
Senokos Сенокос 0 0 5 16 1
Zdunje Здуње 0 0 4 16 1
Zajas Зајас 0 0 4 37 3
Dobri Dol Добри Дол 0 0 4 20 1
Makedonska Kamenica Македонска Каменица 0 0 4 25 1
Valandovo Валандово 0 0 4 24 1
Mokrievo Мокриево 0 0 4 18 1
Borisovo Борисово 0 0 4 10 1
Ilinden Илинден 0 0 4 58 4
Dobroshane Доброшане 0 0 4 25 1
Novo selo Ново село 0 0 12 51 3
Odzhovci Оџовци 0 0 4 4 0
Golem Papradnik Голем Папрадник 0 0 3 4 0
Zhitineni Житинени 0 0 3 7 1
Botun Ботун 0 0 3 4 0
Gorenci Горенци 0 0 5 7 1
Labunishta Лабуништа 0 0 3 16 1
Balanci Баланци 0 0 3 2 0
Drugovo Другово 0 0 3 16 1
Plasnica Пласница 0 0 3 18 1
Carev Dvor Царев Двор 0 0 3 10 1
Jankoec Јанкоец 0 0 3 11 0
Arvati Арвати 0 0 3 2 0
Slivnica Сливница 0 0 3 3 0
Ljubanishta Љубаништа 0 0 3 1 0
Kurbinovo Курбиново 0 0 3 2 0
Trpejca Трпејца 0 0 3 4 0
Shum Шум 0 0 3 8 1
Logovardi Логоварди 0 0 3 16 1
Bukovo Буково 0 0 3 10 0
Lopatica Лопатица 0 0 3 9 0
Lavci Лавци 0 0 3 4 0
Novaci Новаци 0 0 3 17 1
Radolishta Радолишта 0 0 3 19 2
Budakovo Будаково 0 0 3 5 0
Pomochani Помочани 0 0 3 6 0
Shtrbovo Штрбово 0 0 3 11 1
Suvodol Суводол 0 0 5 8 0
Krivogashtani Кривогаштани 0 0 3 21 1
Vogjani Воѓани 0 0 3 6 0
Berovci Беровци 0 0 3 8 1
Janchishte Јанчиште 0 0 3 6 0
Jegunovce Јегуновце 0 0 3 12 1
Gradec Градец 0 0 5 33 2
Dolno Palchishte Долно Палчиште 0 0 3 31 2
Kamenjane Камењане 0 0 3 28 1
Pirok Пирок 0 0 3 23 1
Gajre Гајре 0 0 3 5 0
Shemshevo Шемшево 0 0 3 11 1
Brvenica Брвеница 0 0 3 17 1
Dolno Sedlarce Долно Седларце 0 0 3 4 0
Sinichane Синичане 0 0 4 6 0
Dzhepchishte Џепчиште 0 0 3 30 2
Oslomej Осломеј 0 0 3 5 1
Forino Форино 0 0 3 28 2
Chegrane Чегране 0 0 3 49 3
Raven Равен 0 0 3 11 1
Trapchin Dol Трапчин Дол 0 0 3 11 1
Debreshe Дебреше 0 0 3 36 2
Leunovo Леуново 0 0 3 4 0
Smojmirovo Смојмирово 0 0 3 8 1
Trabotivishte Тработивиште 0 0 3 6 0
Zrnovci Зрновци 0 0 3 15 1
Orizari Оризари 0 0 5 38 2
Koleshino Колешино 0 0 3 12 1
Dabilje Дабиље 0 0 3 13 1
Star Dojran Стар Дојран 0 0 3 16 1
Raklish Раклиш 0 0 3 11 0
Brajkovci Брајковци 0 0 3 6 0
Balinci Балинци 0 0 3 4 0
Marvinci Марвинци 0 0 3 5 0
Mrzenci Мрзенци 0 0 3 8 1
Udovo Удово 0 0 3 11 0
Podaresh Подареш 0 0 3 15 1
Vasilevo Василево 0 0 3 10 1
Sretenovo Сретеново 0 0 3 8 0
Banica Баница 0 0 3 11 1
Petrovec Петровец 0 0 3 21 1
Nikushtak Никуштак 0 0 3 14 1
Agino selo Агино село 0 0 3 17 1
Umin Dol Умин Дол 0 0 3 9 0
Slupchake Слупчаке 0 0 3 21 1
Bukovikj Буковиќ 0 0 3 7 1
Glumovo Глумово 0 0 3 4 0
Probishtip Пробиштип 0 0 3 63 3
Gradsko Градско 0 0 3 7 0
Gujnovci Гујновци 0 0 3 2 0
Krupishte Крупиште 0 0 3 6 0
Pishica Пишица 0 0 3 4 0
Neokazi Неокази 0 0 3 4 0
Zletovo Злетово 0 0 3 14 1
Rosoman Росоман 0 0 3 9 0
Rankovce Ранковце 0 0 3 21 2
Prikovci Приковци 0 0 3 1 0
Konopnica Конопница 0 0 3 2 0
Veleshta Велешта 0 0 3 29 2
Vevchani Вевчани 0 0 2 19 1
Vranishte Враниште 0 0 2 13 1
Otishani Отишани 0 0 2 4 0
Dzhepishte Џепиште 0 0 2 2 0
Oktisi Октиси 0 0 2 7 0
Globochica Глобочица 0 0 2 2 0
Mal Papradnik Мал Папрадник 0 0 2 1 0
Kodzhadzhik Коџаџик 0 0 2 6 0
Elevci Елевци 0 0 2 2 0
Mesheishta Мешеишта 0 0 2 17 1
Dolno Tateshi Долно Татеши 0 0 2 5 0
Bidzhevo Биџево 0 0 2 7 1
Boroec Бороец 0 0 2 4 0
Draslajca Драслајца 0 0 2 8 1
Podgorci Подгорци 0 0 2 8 1
Novak Новак 0 0 2 3 0
Jablanica Јабланица 0 0 2 25 2
Mislodezhda Мислодежда 0 0 2 4 0
Lukovo Луково 0 0 2 6 0
Belchishta Белчишта 0 0 2 4 0
Kozjak Козјак 0 0 3 5 0
Gorna Bela crkva Горна Бела црква 0 0 2 3 0
Sopotnica Сопотница 0 0 2 11 1
Leshani Лешани 0 0 2 5 0
Velmej Велмеј 0 0 2 6 0
Mamudovci Мамудовци 0 0 2 3 0
Kosel Косел 0 0 2 8 0
Crvivci Црвивци 0 0 2 10 1
Preglovo Преглово 0 0 2 5 0
Chelopeci Челопеци 0 0 2 8 0
Lisichani Лисичани 0 0 2 13 1
Dolenci Доленци 0 0 2 4 0
Drmeni Дрмени 0 0 2 6 0
Gornji Dupen Горњи Дупен 0 0 2 2 0
Oteshevo Отешево 0 0 4 3 0
Rotino Ротино 0 0 2 3 0
Pokrvenik Покрвеник 0 0 3 3 0
Gornje Perovo Горње Перово 0 0 2 1 0
Rajca Рајца 0 0 2 1 0
Mogila Могила 0 0 2 24 2
Bach Бач 0 0 2 2 0
Orovnik Оровник 0 0 2 6 0
Trebenishta Требеништа 0 0 2 9 1
Elshani Елшани 0 0 2 4 0
Kalishta Калишта 0 0 2 6 0
Racha Рача 0 0 2 11 1
Radozhda Радожда 0 0 2 3 0
Zagrachani Заграчани 0 0 2 7 1
Bistrica Бистрица 0 0 2 19 1
Frangovo Франгово 0 0 2 10 1
Kutretino Кутретино 0 0 2 5 0
Kukurechani Кукуречани 0 0 2 22 1
Germijan Гермијан 0 0 2 7 0
Dobromiri Добромири 0 0 2 6 0
Krklino Крклино 0 0 2 14 1
Bareshani Барешани 0 0 2 5 0
Dobrushevo Добрушево 0 0 2 13 1
Trnovo Трново 0 0 3 16 1
Vasharejca Вашарејца 0 0 2 4 0
Dihovo Дихово 0 0 2 12 1
Dedebalci Дедебалци 0 0 2 9 1
Ivanjevci Ивањевци 0 0 2 12 1
Grnchari Грнчари 0 0 2 7 0
Stenje Стење 0 0 2 4 0
Noshpal Ношпал 0 0 2 7 0
Dolno Dupeni Долно Дупени 0 0 2 9 1
Krani Крани 0 0 2 10 0
Debreshte Дебреште 0 0 2 23 1
Slavej Славеј 0 0 2 8 1
Izvor Извор 0 0 2 4 0
Ropotovo Ропотово 0 0 2 7 1
Belche Белче 0 0 2 5 0
Buchin Бучин 0 0 2 11 1
Krusheani Крушеани 0 0 2 6 0
Vrbjani Врбјани 0 0 3 10 0
Pashino Ruvci Пашино Рувци 0 0 2 9 1
Borotino Боротино 0 0 2 7 0
Malo Konjari Мало Коњари 0 0 2 11 1
Golemo Konjari Големо Коњари 0 0 2 12 2
Kadino selo Кадино село 0 0 2 5 0
Galichani Галичани 0 0 2 4 0
Selce Селце 0 0 5 16 1
Mazhuchishte Мажучиште 0 0 2 5 0
Bogovinje Боговиње 0 0 2 32 2
Preljubishte Прељубиште 0 0 2 5 0
Zhilche Жилче 0 0 2 7 0
Vratnica Вратница 0 0 2 9 1
Sirichino Сиричино 0 0 2 6 1
Podbrege Подбреге 0 0 2 2 0
Radiovce Радиовце 0 0 2 7 1
Dobroshte Доброште 0 0 2 28 1
Neproshteno Непроштено 0 0 2 13 1
Shipkovica Шипковица 0 0 2 5 0
Popova Shapka Попова Шапка 0 0 2 11 1
Falishe Фалише 0 0 2 4 0
Trebosh Требош 0 0 2 13 1
Palatica Палатица 0 0 2 17 1
Tenovo Теново 0 0 2 8 1
Blace Блаце 0 0 2 1 0
Dobarce Добарце 0 0 2 10 1
Chiflik Чифлик 0 0 8 17 1
Brodec Бродец 0 0 2 4 0
Strimnica Стримница 0 0 2 20 1
Chelopek Челопек 0 0 4 28 2
Grupchin Групчин 0 0 2 6 0
Lavce Лавце 0 0 2 2 0
Chajle Чајле 0 0 2 19 1
Dolna Banjica Долна Бањица 0 0 2 7 0
Gorna Banjica Горна Бањица 0 0 2 10 1
Galate Галате 0 0 2 1 0
Belovishte Беловиште 0 0 3 12 1
Balin Dol Балин Дол 0 0 2 9 0
Dolna Gjonovica Долна Ѓоновица 0 0 2 1 0
Lakavica Лакавица 0 0 4 7 0
Samokov Самоков 0 0 2 3 0
Jagol Јагол 0 0 2 4 0
Arangel Арангел 0 0 2 6 0
Tuin Туин 0 0 2 15 1
Zhubrino Жубрино 0 0 2 3 0
Vrutok Вруток 0 0 2 4 0
Simnica Симница 0 0 2 6 0
Srbinovo Србиново 0 0 2 6 0
Kolari Колари 0 0 2 8 0
Kolibari Колибари 0 0 2 7 0
Nikiforovo Никифорово 0 0 2 1 0
Chashka Чашка 0 0 2 8 1
Preod Преод 0 0 2 3 0
Malino Малино 0 0 2 5 0
Sopot Сопот 0 0 3 14 1
Zvegor Звегор 0 0 2 8 1
Machevo Мачево 0 0 3 4 0
Budinarci Будинарци 0 0 2 8 0
Trsino Трсино 0 0 2 6 0
Laki Лаки 0 0 2 4 0
Trstija Трстија 0 0 2 2 0
Mitrashinci Митрашинци 0 0 4 10 1
Vladimirovo Владимирово 0 0 2 10 1
Gabrovo Габрово 0 0 3 11 1
Zleovo Злеово 0 0 2 11 0
Jakimovo Јакимово 0 0 2 7 0
Morodvis Мородвис 0 0 2 5 0
Vidovishte Видовиште 0 0 2 5 0
Istibanja Истибања 0 0 2 11 0
Grdovci Грдовци 0 0 2 6 0
Beli Бели 0 0 2 6 0
Uzem Узем 0 0 4 4 0
Zhidilovo Жидилово 0 0 2 5 0
Ljubnica Љубница 0 0 2 6 0
Nov Dojran Нов Дојран 0 0 2 17 2
Sekirnik Секирник 0 0 2 13 1
Kosturino Костурино 0 0 2 10 1
Bogdanci Богданци 0 0 2 46 3
Petralinci Петралинци 0 0 2 9 0
Negorci Негорци 0 0 2 13 1
Bogorodica Богородица 0 0 2 9 1
Ilovica Иловица 0 0 2 16 1
Shtuka Штука 0 0 2 11 0
Mokrino Мокрино 0 0 2 14 1
Dedino Дедино 0 0 2 7 0
Dolni Lipovik Долни Липовик 0 0 2 6 0
Konche Конче 0 0 2 15 1
Miravci Миравци 0 0 2 17 1
Kodzhalija Коџалија 0 0 2 4 0
Bosilovo Босилово 0 0 2 18 1
Pirava Пирава 0 0 2 14 1
Turnovo Турново 0 0 2 10 0
Kalugjerica Калуѓерица 0 0 2 13 1
Pokrajchevo Покрајчево 0 0 2 6 0
Jargulica Јаргулица 0 0 2 14 0
Oraovica Ораовица 0 0 2 5 0
Prdejci Прдејци 0 0 2 7 0
Josifovo Јосифово 0 0 2 9 1
Ali Koch Али Коч 0 0 2 3 0
Kuklish Куклиш 0 0 2 15 1
Bansko Банско 0 0 2 17 1
Gradoshorci Градошорци 0 0 2 10 1
Angelci Ангелци 0 0 2 3 0
Vladievci Владиевци 0 0 3 9 0
Dobrejci Добрејци 0 0 2 13 1
Veljusa Вељуса 0 0 2 10 1
Rich Рич 0 0 2 2 0
Popchevo Попчево 0 0 2 5 0
Svidovica Свидовица 0 0 2 6 0
Vodocha Водоча 0 0 2 5 0
Samoilovo Самоилово 0 0 2 4 0
Novo Konjarevo Ново Коњарево 0 0 2 13 1
Kadino Кадино 0 0 2 17 1
Pchinja Пчиња 0 0 2 14 1
Biljanovce Биљановце 0 0 2 5 0
Ljubodrag Љубодраг 0 0 2 9 0
Opae Опае 0 0 2 13 1
Lopate Лопате 0 0 2 19 1
Staro Nagorichane Старо Нагоричане 0 0 2 8 0
Kuchevishka Bara Кучевишка Бара 0 343 2 8 0
Lipkovo Липково 0 0 2 12 1
Otlja Отља 0 0 2 20 1
Matejche Матејче 0 0 2 20 1
Ropalce Ропалце 0 0 2 9 0
Cerovo Церово 0 0 3 3 0
Rogle Рогле 0 0 2 3 0
Kopachin Dol Копачин Дол 0 0 2 4 0
Shishevo Шишево 0 0 2 4 0
Sopishte Сопиште 0 0 2 4 0
Lozovo Лозово 0 0 2 12 1
Obleshevo Облешево 0 0 2 12 1
Saramzalino Сарамзалино 0 0 2 2 0
Star Karaorman Стар Караорман 0 0 2 11 1
Dolni Balvan Долни Балван 0 0 2 5 0
Chardaklija Чардаклија 0 0 2 5 0
Buchishte Бучиште 0 0 2 2 0
Zarepinci Зарепинци 0 0 2 1 0
Puzderci Пуздерци 0 0 2 2 0
Leskovica Лесковица 0 0 2 5 0
Pochivalo Почивало 0 0 2 3 0
Piperovo Пиперово 0 0 3 14 1
Dragoevo Драгоево 0 0 2 4 0
Sofilari Софилари 0 0 2 2 0
Gorobinci Горобинци 0 0 2 8 0
Spanchevo Спанчево 0 0 2 14 1
Mechkuevci Мечкуевци 0 0 2 1 0
Sokolarci Соколарци 0 0 2 11 1
Argulica Аргулица 0 0 2 5 0
Karbinci Карбинци 0 0 2 10 1
Nov Karaorman Нов Караорман 0 0 2 2 0
Kuchica Кучица 0 0 2 3 0
Puhche Пухче 0 0 2 1 0
Stepanci Степанци 0 0 2 1 0
Suvo Grlo Суво Грло 0 0 2 1 0
Kalauzlija Калаузлија 0 0 3 5 0
Petrishino Петришино 0 0 2 2 0
Kukovo Куково 0 0 2 2 0
Prnalija Прналија 0 0 2 2 0
Teranci Теранци 0 0 2 12 0
Zhiganci Жиганци 0 0 2 5 0
Novo Selani Ново Селани 0 0 2 1 0
Ratavica Ратавица 0 0 2 3 0
Pepelishte Пепелиште 0 0 2 7 1
Marena Марена 0 0 2 3 1
Ribarci Рибарци 0 0 2 2 0
Trstenik Трстеник 0 0 3 4 0
Manastirec Манастирец 0 0 2 2 0
Kratovo Кратово 0 0 2 40 2
Zheleznica Железница 0 0 2 8 1
Shlegovo Шлегово 0 0 2 3 0
Ginovci Гиновци 0 0 2 35 3
Psacha Псача 0 0 2 7 1
Ketenovo Кетеново 0 0 2 2 0
Zbazhdi Збажди 0 0 2 8 1
Mogorche Могорче 0 0 1 9 1
Broshtica Броштица 0 0 1 2 0
Gorno Kosovrasti Горно Косоврасти 0 0 1 1 0
Volino Волино 0 0 1 5 0
Dolno Kosovrasti Долно Косоврасти 0 0 1 6 0
Tashmarunishta Ташмаруништа 0 0 1 3 0
Gorno Tateshi Горно Татеши 0 0 1 7 1
Dobovjani Добовјани 0 0 1 5 1
Livada Ливада 0 0 1 12 1
Lozhani Ложани 0 0 1 6 1
Delogozhdi Делогожди 0 0 1 20 2
Koroshishta Корошишта 0 0 1 13 1
Zheleznec Железнец 0 0 1 1 0
Zlesti Злести 0 0 1 2 0
Srbjani Србјани 0 0 1 4 0
Osoj Осој 0 0 1 1 0
Ramne Рамне 0 0 1 2 0
Kuratica Куратица 0 0 1 4 0
Shutovo Шутово 0 0 1 5 0
Strelci Стрелци 0 0 1 18 2
Garani Гарани 0 0 1 1 0
Vraneshtica Вранештица 0 0 1 5 0
Rashtani Раштани 0 0 2 3 0
Sloeshtica Слоештица 0 0 1 3 0
Obednik Обедник 0 0 1 3 0
Smilevo Смилево 0 0 1 5 0
Zhvan Жван 0 0 1 5 0
Sopotsko Сопотско 0 0 1 5 0
Donja Bela crkva Доња Бела црква 0 0 1 4 0
Donje Perovo Доње Перово 0 0 1 1 0
Volkoderi Волкодери 0 0 1 1 0
Capari Цапари 0 0 1 5 0
Odmaralishte Carino Одмаралиште Царино 0 0 1 0 0
Shurlenci Шурленци 0 0 1 1 0
Preljubje Прељубје 0 0 1 1 0
Ezerani Езерани 0 0 1 3 0
Konjsko Коњско 0 0 1 2 0
Gorno Lakocherej Горно Лакочереј 0 0 1 5 0
Dolno Lakocherej Долно Лакочереј 0 0 1 8 0
Lazhec Лажец 0 0 1 6 0
Ostrec Острец 0 0 1 2 0
Porodin Породин 0 0 1 9 0
Optichari Оптичари 0 0 1 9 0
Moroishta Мороишта 0 0 1 8 1
Strugovo Стругово 0 0 1 4 0
Brusnik Брусник 0 0 1 5 0
Lisolaj Лисолај 0 0 1 7 0
Crnobuki Црнобуки 0 0 1 10 0
Zhivojno Живојно 0 0 1 6 0
Karamani Карамани 0 0 1 10 1
Poeshevo Поешево 0 0 1 4 0
Kishava Кишава 0 0 1 4 0
Sredno Egri Средно Егри 0 0 1 9 0
Musinci Мусинци 0 0 1 8 0
Beranci Беранци 0 0 1 11 1
Bolno Болно 0 0 1 3 0
Dolno Srpci Долно Српци 0 0 1 9 1
Nakolec Наколец 0 0 1 6 0
Stipona Стипона 0 0 1 0 0
Sveti Naum Свети Наум 0 0 1 1 0
Dolno Konjsko Долно Коњско 0 0 1 4 0
Zhurche Журче 0 0 1 5 0
Pribilci Прибилци 0 0 1 6 0
Vardino Вардино 0 0 1 5 0
Jakrenovo Јакреново 0 0 1 2 0
Vrboec Врбоец 0 0 1 5 0
Sazhdevo Саждево 0 0 1 5 0
Aldanci Алданци 0 0 1 7 0
Sveto Mitrani Свето Митрани 0 0 1 7 0
Borino Борино 0 0 1 6 0
Presil Пресил 0 0 1 7 0
Norovo Норово 0 0 1 7 0
Peshtalevo Пешталево 0 0 1 7 0
Sveta Света 0 0 1 6 0
Desovo Десово 0 0 1 12 1
Edinakovo Единаково 0 0 1 6 0
Brailovo Браилово 0 0 1 7 0
Drenovci Дреновци 0 0 1 5 0
Slepche Слепче 0 0 1 7 0
Zapolzhani Заполжани 0 0 1 5 0
Lazhani Лажани 0 0 1 16 1
Zhitoshe Житоше 0 0 1 19 1
Trnovci Трновци 0 0 1 7 0
Kanatlarci Канатларци 0 0 1 14 1
Erekovci Ерековци 0 0 1 11 1
Alinci Алинци 0 0 1 8 1
Sveto Todori Свето Тодори 0 0 1 4 0
Topolchani Тополчани 0 0 1 9 1
Nerashte Нераште 0 0 1 29 1
Lisec Лисец 0 0 1 2 0
Selce Kech Селце Кеч 0 0 1 3 0
Rakovec Раковец 0 0 1 3 0
Tudence Туденце 0 0 1 4 0
Jelovjane Јеловјане 0 0 1 6 0
Urvich Урвич 0 0 1 4 0
Ozormishte Озормиште 0 0 1 2 0
Lomnica Ломница 0 0 1 2 0
Ratae Ратае 0 0 1 4 0
Gjurgjevishte Ѓурѓевиште 0 0 1 2 0
Veshala Вешала 0 0 1 3 0
Bozovce Бозовце 0 0 1 2 0
Sarakjino Сараќино 0 0 1 4 0
Miletino Милетино 0 0 1 8 1
Larce Ларце 0 0 1 7 0
Gorna Leshnica Горна Лешница 0 0 1 2 0
Jedoarce Једоарце 0 0 1 2 0
Otunje Отуње 0 0 1 1 0
Varvara Варвара 0 0 1 2 0
Vejce Вејце 0 0 1 4 0
Jeloshnik Јелошник 0 0 1 1 0
Gorno Palchishte Горно Палчиште 0 0 1 1 0
Novakje Новаќе 0 0 1 2 0
Dolna Leshnica Долна Лешница 0 0 1 2 0
Gorno Sedlarce Горно Седларце 0 0 1 10 0
Lukovica Луковица 0 0 1 1 0
Brezno Брезно 0 0 1 1 0
Gjermo Ѓермо 0 0 1 4 0
Zherovjane Жеровјане 0 0 1 7 1
Rechane Речане 0 0 1 5 0
Gurgurnica Гургурница 0 0 1 6 0
Kalishte Калиште 0 0 1 4 0
Vranovci Врановци 0 0 1 3 0
Velebrdo Велебрдо 0 0 1 3 0
Trebishte Требиште 0 0 1 4 0
Rostusha Ростуша 0 0 1 3 0
Zhirovnica Жировница 0 0 1 5 0
Volkovija Волковија 0 0 1 4 0
Stenche Стенче 0 0 1 3 0
Sedlarevo Седларево 0 0 1 4 0
Skudrinje Скудриње 0 0 1 3 0
Tumchevishte Тумчевиште 0 0 1 3 0
Prisojnica Присојница 0 0 1 1 0
Malo Turchane Мало Турчане 0 0 1 2 0
Padalishte Падалиште 0 0 1 6 0
Korito Корито 0 0 1 4 0
Srbica Србица 0 0 1 14 1
Popovjani Поповјани 0 0 1 3 0
Gorno Strogomishte Горно Строгомиште 0 0 1 10 1
Dolno Strogomishta Долно Строгомишта 0 0 1 7 0
Bachishta Бачишта 0 0 1 4 0
Leshnica Лешница 0 0 1 2 0
Strajane Страјане 0 0 1 3 0
Dlapkin Dol Длапкин Дол 0 0 1 1 0
Zelenikovo Зелениково 0 0 1 5 1
Krushica Крушица 0 0 1 2 0
Karatmanovo Каратманово 0 0 1 5 0
Milino Милино 0 0 1 6 0
Cucer Цуцер 0 0 1 1 0
Pancharevo Панчарево 0 0 1 10 1
Crnik Црник 0 0 1 5 0
Rusinovo Русиново 0 0 1 13 1
Ratevo Ратево 0 0 1 6 0
Dvorishte Двориште 0 0 1 5 0
Virche Вирче 0 0 1 5 0
Robovo Робово 0 0 2 12 1
Umlena Умлена 0 0 1 5 0
Negrevo Негрево 0 0 1 4 0
Stamer Стамер 0 0 1 3 0
Nov Istevnik Нов Истевник 0 0 1 2 0
Dramche Драмче 0 0 2 3 0
Grad Град 0 0 1 9 0
Kostin Dol Костин Дол 0 0 1 1 0
Visoka maala Висока маала 0 0 1 1 0
Nova maala Нова маала 0 0 1 6 0
Dobroshinci Доброшинци 0 0 1 4 0
Blatec Блатец 0 0 1 12 1
Crn kamen Црн камен 0 0 1 3 0
Lipec Липец 0 0 1 3 0
Leski Лески 0 0 1 4 0
Pekljani Пекљани 0 0 1 4 0
Pribachevo Прибачево 0 0 1 3 0
Glavovica Главовица 0 0 1 3 0
Gorni Podlog Горни Подлог 0 0 1 6 0
Mojanci Мојанци 0 0 1 4 0
Krklja Кркља 0 0 1 2 0
Murtino Муртино 0 0 1 17 1
Ednokukjevo Еднокуќево 0 0 1 6 0
Monospitovo Моноспитово 0 0 1 19 1
Radovo Радово 0 0 1 10 1
Zubovo Зубово 0 0 1 7 0
Smolari Смолари 0 0 1 7 0
Sushica Сушица 0 0 1 23 1
Gjavato Ѓавато 0 0 1 6 0
Selemli Селемли 0 0 1 7 0
Gecherlija Гечерлија 0 0 1 6 0
Staro Baldovci Старо Балдовци 0 0 1 4 0
Drvosh Дрвош 0 0 1 9 0
Petrovo Петрово 0 0 1 4 0
Crnichani Црничани 0 0 1 2 0
Smokvica Смоквица 0 0 1 4 0
Moin Моин 0 0 1 4 0
Davidovo Давидово 0 0 1 3 0
Furka Фурка 0 0 1 6 0
Nikolikj Николиќ 0 0 1 8 0
Rakitec Ракитец 0 0 1 6 0
Stojakovo Стојаково 0 0 1 20 1
Sobri Собри 0 0 1 2 0
Grchishte Грчиште 0 0 1 3 0
Inevo Инево 0 0 1 22 1
Dedeli Дедели 0 0 1 3 0
Voislavci Воиславци 0 0 1 10 1
Chalakli Чалакли 0 0 1 5 0
Suldurci Сулдурци 0 0 1 5 0
Borievo Бориево 0 0 1 12 1
Edrenikovo Едрениково 0 0 1 2 0
Dukatino Дукатино 0 0 1 5 0
Sedlarci Седларци 0 0 1 2 0
Rabrovo Раброво 0 0 1 3 0
Chanaklija Чанаклија 0 0 1 6 0
Sushevo Сушево 0 0 2 9 0
Drazhevo Дражево 0 0 1 6 0
Staro Konjarevo Старо Коњарево 0 0 1 8 1
Prosenikovo Просениково 0 0 1 11 1
Gradsko Baldovci Градско Балдовци 0 0 1 6 0
Sachevo Сачево 0 0 1 5 0
Radichevo Радичево 0 0 1 7 0
Studena Bara Студена Бара 0 0 1 7 0
Orashac Орашац 0 0 1 9 0
Lojane Лојане 0 0 1 17 1
Romanovce Романовце 0 0 1 31 2
Vaksince Ваксинце 0 0 1 19 1
Rezhanovce Режановце 0 0 1 8 0
Rechica Речица 0 0 1 8 0
Gorno Konjare Горно Коњаре 0 0 1 13 1
Nikuljane Никуљане 0 0 1 10 1
Tromegja Тромеѓа 0 0 1 20 1
Chetirce Четирце 0 0 1 2 0
Klechevce Клечевце 0 0 1 10 0
Goshince Гошинце 0 0 1 1 0
Pelince Пелинце 0 0 1 1 0
Staro selo Старо село 0 0 1 4 0
Rogachevo Рогачево 0 0 1 2 0
Orashje Орашје 0 0 1 3 0
Jazhince Јажинце 0 0 1 4 0
Kopance Копанце 0 0 1 7 0
Raotince Раотинце 0 0 1 5 0
Merovo Мерово 0 0 1 3 0
Algunja Алгуња 0 0 1 3 0
Matka Матка 0 0 1 2 0
Laskarci Ласкарци 0 0 1 6 1
Chajlane Чајлане 0 0 1 2 0
Arnakija Арнакија 0 0 1 3 0
Ljuboten Љуботен 0 697 2 10 1
Erdzhelija Ерџелија 0 0 1 22 1
Tursko Rudari Турско Рудари 0 0 1 1 0
Shtalkovica Шталковица 0 0 1 1 0
Dreveno Древено 0 0 1 4 0
Krivi Dol Криви Дол 0 0 1 3 0
Pleshanci Плешанци 0 0 1 2 0
Sudikj Судиќ 0 0 1 3 0
Drenok Дренок 0 0 1 2 0
Vrsakovo Врсаково 0 0 1 4 0
Dolani Долани 0 0 1 4 0
Gajranci Гајранци 0 0 1 3 0
Troolo Трооло 0 0 1 4 0
Sarchievo Сарчиево 0 0 1 2 0
Dolni Stubol Долни Стубол 0 0 1 3 0
Tripatanci Трипатанци 0 0 1 2 0
Lezovo Лезово 0 0 1 3 0
Pestrshino Пестршино 0 0 1 1 0
Shashavarlija Шашаварлија 0 0 1 4 0
Ranchinci Ранчинци 0 0 1 2 0
Nemanjica Немањица 0 0 1 7 0
Baltalija Балталија 0 0 1 1 0
Pavleshenci Павлешенци 0 0 1 3 0
Strmosh Стрмош 0 0 1 3 0
Orel Орел 0 0 1 6 0
Gorno Crnilishte Горно Црнилиште 0 0 1 6 0
Mustafino Мустафино 0 0 1 13 1
Alakince Алакинце 0 0 1 1 0
Nikoman Никоман 0 0 1 1 0
Kalapetrovci Калапетровци 0 0 1 2 0
Stanjevci Стањевци 0 0 1 4 0
Strisovci Стрисовци 0 0 1 2 0
Dolno Gjugance Долно Ѓуганце 0 0 1 8 0
Gorno Gjugance Горно Ѓуганце 0 0 1 2 0
Stroimanci Строиманци 0 0 1 1 0
Dolno Crnilishte Долно Црнилиште 0 0 1 4 0
Vrbica Врбица 0 0 1 1 0
Cheshinovo Чешиново 0 0 1 14 1
Lepopelci Лепопелци 0 0 1 1 0
Patetino Патетино 0 0 1 1 0
Banja Бања 0 0 1 6 0
Bunesh Бунеш 0 0 1 2 0
Crvulevo Црвулево 0 0 1 2 0
Radanje Радање 0 0 1 9 0
Kuchichino Кучичино 0 0 1 8 0
Ularci Уларци 0 0 1 7 0
Dobroshani Доброшани 0 0 1 1 0
Burilchevo Бурилчево 0 0 1 6 0
Tanatarci Танатарци 0 0 1 1 0
Pantelej Пантелеј 0 0 1 3 0
Rajchani Рајчани 0 0 1 1 0
Nivichani Нивичани 0 0 1 3 0
Testemelci Тестемелци 0 0 1 1 0
Penush Пенуш 0 0 1 1 0
Omalija Омалија 0 0 1 1 0
Amzabegovo Амзабегово 0 0 1 4 0
Gorachino Горачино 0 0 1 1 0
Shopur Шопур 0 0 1 0 0
Tarinci Таринци 0 0 1 7 0
Brest Брест 0 0 1 2 0
Gorni Bapvan Горни Бапван 0 0 1 3 0
Hadzhi-Redzhepli Хаџи-Реџепли 0 0 1 0 0
Trkanje Тркање 0 0 1 10 0
Ruljak Руљак 0 0 1 1 0
Dolno Trogerci Долно Трогерци 0 0 1 1 0
Gorno Barbarevo Горно Барбарево 0 0 1 3 0
Dolno Barbarevo Долно Барбарево 0 0 1 1 0
Bogoslovec Богословец 0 0 1 1 0
Kjoselari Ќоселари 0 0 1 4 0
Durfulija Дурфулија 0 0 1 8 0
Dolni Podlog Долни Подлог 0 0 1 4 0
Peshirovo Пеширово 0 0 1 4 0
Knezhje Кнежје 0 0 1 3 0
Kadrifakovo Кадрифаково 0 0 1 5 0
Golem Gaber Голем Габер 0 0 1 1 0
Kurfalija Курфалија 0 0 1 1 0
Kishino Кишино 0 0 1 1 0
Adzhibegovo Аџибегово 0 0 1 1 0
Bekirlija Бекирлија 0 0 1 1 0
Gjuzemelci Ѓуземелци 0 0 1 2 0
Adzhimatovo Аџиматово 0 0 1 2 0
Arbasanci Арбасанци 0 0 1 1 0
Burilovci Буриловци 0 0 1 3 0
Stanulovci Стануловци 0 0 1 1 0
Delisinci Делисинци 0 0 1 1 0
Gabrevci Габревци 0 0 1 4 0
Muratlija Муратлија 0 0 1 0 0
Vrteshka Вртешка 0 0 1 1 0
Batanje Батање 0 0 1 2 0
Ebeplija Ебеплија 0 0 1 0 0
Gorno Trogerci Горно Трогерци 0 0 1 1 0
Pripechani Припечани 0 0 1 1 0
Topolnica Тополница 0 0 1 7 0
Buchim Бучим 0 0 1 5 0
Damjan Дамјан 0 0 1 5 0
Leshki Лешки 0 0 1 3 0
Jamishte Јамиште 0 0 1 1 0
Lesnovo Лесново 0 0 1 4 0
Dobrevo Добрево 0 0 1 5 0
Marchino Марчино 0 0 1 2 0
Kundino Кундино 0 0 1 2 0
Grizilevci Гризилевци 0 0 1 1 0
Gorni Stubol Горни Стубол 0 0 1 2 0
Turalevo Туралево 0 0 1 1 0
Durachka reka Дурачка река 0 0 1 1 0
Mozhdivnjak Мождивњак 0 0 1 0 0
Vapa Вапа 0 0 1 1 0
Stanci Станци 0 0 0 1 0contacts:
phone: +380 44 221-61-20
mail: skv@transnavi.com
 

ORDER MAP